Billeshavevej 40, 5500 Middelfart

Offentligt udbud for Foreningen Danske Olieberedskabslagre

For FDO udbydes denne spændende projektejendom beliggende i udkanten af Strib ved Middelfart.
Ejendommen her tidligere været anvendt som olieberedskabslager, men har ikke været i drift igennem flere år.
Ejendommen består af et grundareal på 62.108 m2 og er omfattet af kommuneplanen, hvor middelfart kommune har en målsætning om at området vil kunne ændres til et nyt boligområde m.v.
På ejendommen ligger der en servicebygning på 63 m2 og derudover et stort underjordisk lager på 870 m2 mv. Som køber overtager man også de på ejendommen værende 9 olietanke, rørsystem, generator og pumpehuse herunder bl.a. 5 tanke på 10.000 m3. tankene er tømt og der er ikke konstatereret nogen forurening. I forbindelse med udvikling af området må tankene blive liggende.
Med bud på ejendommen skal der følge et projektforslag, som er den vigtigste parameter i sælgers valg af køber.
Sælger lægger vægt på, at købers intensioner med projektet lever op til de spændende muligheder der ligger, og samtidig at køber har det økonomiske grundlag, for at løfte projektet, idet en køber overtager den fulde risiko for ejendommen fremadrettet.
Budfrist er tirsdag d. 1/10 2019 kl. 12.00.
Bud skal indleveres skriftligt på særskilt blanket indeholdende projektbeskrivelsen til færch bolig på mail jf@faerchbolig.dk
Udbudsmaterialet kan rekvireres hos Færch bolig på mail jf@faerchbolig.dk.
Ejendommen annonceres i samarbejde med ejendomsmægler bonde, Kolding, men al kontakt om ejendommen skal ske til Jørgen færch., færch bolig.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.