Eget brug

Etageareal
570 m2

Pris

295.000

Gl. Landevej 14

6051 Almind

Etageareal
300 m2
Driftsudgifter
-

Årlige leje

60.000